สถิติการส่งสินค้ามีผลต่อผู้ขายอย่างไร ?

สถิติการส่งสินค้ามีผลต่อผู้ขายอย่างไร ?

นอกจากการใส่ใจในบริการ และการขนส่งสินค้าที่ฉับไว การใส่ใจเรื่อง“Tracking uploaded on time and validated” และลดการส่งที่ล้าช้า“Late Shipment” ยังมีส่วนช่วยในการลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อ ซึ่งส่งผลต่อสถานะ Top-rated seller / Above Standard (USA) และช่วยลดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับผู้ซื้อได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง