Contact Us

ติดต่อเรา​

Customer Service

ขั้นตอนการติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไทย

Step 1

เข้าไปที่ Website ebay.com.sg จากนั้นเลือกปุ่ม Help & Contact

Step 2

มองหาข้อความ Need our assistance? แล้วกดเลือกปุ่ม Contact us

Step 3

ขั้นตอนสุดท้าย ให้เลือกตามช่องทางที่ต้องการติดต่อตามที่ต้องการ สำหรับการ Chat เป็นภาษาไทย จะสามารถใช้บริการได้เฉพาะผู้ขายในไทย ที่อยูในประเทศไทยเท่านั้น

Contact eBay customer service

หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ eBay Customer Service กด 001-800-441-8105 โทรฟรีจากโทรศัพท์บ้าน 9.00 – 16.00 น วันจันทร์-ศุกร์

หมายเลขนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยรับสาย แต่ถ้าหากโทรด้วยมือถือจะต้องเปิดบริการโทรทางไกลต่างประเทศกับค่ายมือถือก่อน

เราเสียค่าโทรเหมือนกับโทรไปเบอร์บ้านในไทย คิดนาทีตามโปรโมชั่นมือถือของเรา แต่ในส่วนค่าโทรต่างประเทศนั้นทางอีเบย์เป็นผู้จ่ายให้