ส่งพัสดุด้วยบริการ ปณท. ต้องพิมพ์ฉลากและ Mark as Shipped บนโปรแกรม eBay SEAPaSS

การพิมพ์ฉลาก และ Mark as Shipped ผ่าน eBay SEAPaSS จะเป็นการส่งข้อมูล eBay VAT ID, IOSS ทั้งหมดแบบ e-Data ไปยัง ปณท.ปลายทาง

ข่าวดี!  ผู้ขายที่ส่งด้วย ปณท.  ถ้าทำ Label +Mark as Shipped  ผ่าน eBay SEAPaSS โดยเลือกส่งแบบ ไม่ลงทะเบียน (Regular Mail INTERNATIONAL ใน SEAPaSS ) จะได้รับ UQ-barcode ☺️ UQ ใช้ ส่งแบบ small packet ไม่ลงทะเบียน ได้! 

✅ UQ เมื่อไปส่งของที่ ปณท. จะขึ้น A-Scan ✅
(มีแต่ A-Scan ไม่มีสถานะอื่นใดหลังจากนี้  จึงเหมาะกับสินค้าที่ราคาไม่แพง ถ้าของแพงก็ควรจัดส่งด้วยวิธีอื่น อย่าเลือกวิธีนี้)

✅ ข้อมูล VAT ID, IOSS ก็ส่งไปยังศุลกากรปลายทางให้ด้วย!  (ไม่แสดงเลข IOSS บนฉลาก แต่ส่งข้อมูลแบบ e-Data ซึ่งศุลกากรเดี๋ยวนี้ตรวจ e-Data เป็นหลัก)

สิ่งสำคัญคือ ต้องกด Mark as Shipped (Upload Tracking) ผ่านระบบ SEAPaSS เท่านั้น! 👍🏼

เนื่องจากศุลกากรปลายทาง จะอ้างอิงข้อมูล e-Data เป็นหลัก ดังนั้น ผู้ขายควรทำ Labels และ Mark as Shipped จาก SEAPaSS เท่านั้น! จึงจะสามารถส่งข้อมูลออเดอร์ ไปให้ ปณท. ส่งต่อไปยัง ITMATT (ไปรษณีย์-ศุลกากรปลายทาง) ได้ค่ะ

🚫 ถ้าหากไปกด mark as shipped บน eBay.com (ไม่ได้ทำผ่าน SEAPaSS) จะไม่เกิดการส่งข้อมูลไปให้ ปณท. /ศุลกากรปลายทาง 🚫

🚫 ถ้าหากเขียนเลข eBay IOSS ลงบนหน้าซองแบบเขียนมือลงบน Label .. เจ้าหน้าที่ ปณท.ที่สาขา จะไม่กรอกเลข IOSS เข้าระบบให้!   หมายความว่าพัสดุนั้นจะไม่มี e-Data ส่งไปยังศุลกากรปลายทาง

และอาจทำให้คนซื้อโดนเรียกภาษีซ้ำ!

รู้อย่างนี้แล้ว  ลองใช้ eBay SEAPaSS กันดูนะคะ

ท่านสามารถศึกษาวิธีใช้ SEAPaSS 2.0 ได้ที่นี่: https://www.youtube.com/watch?v=RJfPy1hzgHw&list=PL6xWWbR9WppkoE1czt7ygCsCSFxtHcrF3

บทความที่เกี่ยวข้อง