เทคนิคการตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ขายมือใหม่

เทคนิคการตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ขายมือใหม่

ในการตั้งราคาสินค้า ผู้ขายมือใหม่ควรตั้งราคา

ในระดับที่แข่งกับผู้อื่นได้ และไม่สูงนัก หากลงขาย

แบบประมูล ควรเริ่มต้นราคาประมูลด้วยราคาที่คุณรับได้ (หรือตั้งราคาต่ำ ๆ และใช้ Reserved Price)

ทำไมต้องใช้ Reserved Price

เนื่องจากคุณจะต้องขายให้ผู้ซื้อที่ประมูลได้ในราคาที่สูงที่สุด ไม่ว่าการประมูลนั้นจะไปจบที่เท่าใดก็ตาม การติดต่อผู้ซื้อเพื่อขอยกเลิกการซื้อขาย อาจทำให้ผู้ซื้อร้องเรียน eBay หรือแม้ว่าผู้ซื้อจะยินดียกเลิก ก็จะถูกบันทึกเป็นข้อบกพร่อง (Defect) ในการดำเนินงานของผู้ขาย และส่งผลต่อ Seller Performance

บทความที่เกี่ยวข้อง