อยากขยาย Seller Limit ต้องทำอย่างไร ?

อยากขยาย Seller Limit ต้องทำอย่างไร ?

สำหรับผู้ขายที่ยังมี Selling Limit ไม่มากเมื่อเริ่มขาย หากคุณสามารถขายของชิ้นแรกได้แล้ว สามารถขอขยาย Selling Limit ผ่านทาง eBay Customer Service เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงสินค้าที่ให้มากขึ้นได้

เอกสารที่ใช้ในการขยาย Selling Limit จะประกอบไปด้วย

– Prove of Identity : สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายสี)
– Prove of Address : ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า (ค่ามือถือใช้ไม่ได้)
**ที่อยู่ที่ปรากฎในใบเสร็จต้องตรงกับที่อยู่ที่คุณลงทะเบียนบัญชี eBay (Registered Address) เอาไว้ด้วย
– Prove of Merchandise : ถ่ายภาพบัตรประชาชนของคุณคู่กับสินค้า 

หมายเหตุ: ผู้ขายสามารถขอขยาย Selling Limit ครั้งใหม่ได้เมื่อครบกำหนดอนุมัติ Selling Limit เดิมไปแล้ว 30 วัน

อ่านเพิ่มเติมเรื่อง Selling Limit ได้ที่นี่ >>>>> http://bit.ly/2YFpu9b

บทความที่เกี่ยวข้อง