ขายไปเยอรมนี ต้องรู้ + ต้องมี! เลขทะเบียน DE-EPR (LUCID Number)

รัฐบาลเยอรมันได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ (German Packaging Act) หรือ VerpackG มี
ข้อกำหนดว่า นับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2022 เป็นต้นไป ผู้ขายออนไลน์ ที่มีบัญชีประเภทธุรกิจ Business
Account Type ที่จำหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคในตลาดเยอรมัน (ส่งสินค้าเข้าไปในเยอรมนี) จะต้องมี
Participation Certificate และขึ้นทะเบียน EPR (LUCID Number) โดยแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภท
และปริมาณวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อสินค้าและแพ็คกล่องขนส่ง

สิ่งที่ผู้ขาย eBay ต้องทำ มี 3 ขั้นตอน คือ

 1. ขึ้นทะเบียนกับ Lizenzero เพื่อยืนยันว่าผู้ขายได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
  บรรจุภัณฑ์ และมีจัดการขยะอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
  https://www.lizenzero.de/en/packaging-volume-calculator/

 2. ขึ้นทะเบียนกับสำนักทะเบียนบรรจุภัณฑ์กลาง (Central Agency Packaging
  Registry) หรือ “ลูซิด แพ็กเกจจิ้ง รีจิสเตอร์” (LUCID Packaging Register)
  https://lucid.verpackungsregister.org/Hersteller/Registrierung/Teil-1
  –>จะได้รับ LUCID Number (เลข DE-EPR)

 3. นำเลขทะเบียน 1, 2 มากรอกเข้าระบบ eBay .. ทาง eBay จะมีการสื่อสารไปยังท่านอีก
  ครั้งหนึ่ง ผ่านทาง EDM หรือ อีเมล์ที่ท่านผูก eBay Account ไว้ ให้ท่านไปกรอก
  ข้อมูลเข้าบัญชี ติดตามความคืบหน้าได้ที่ Line: @ebaythailand

วิธีลงทะเบียน DE-EPR ให้เริ่มที่ www.lizenzero.de/en/ebay
กรอกโค้ด “EBAY22” ได้รับส่วนลด 5% ในการขึ้นทะเบียนกับ Lizenzero

ดูวิดีโออธิบายขั้นตอนการกรอกข้อมูลในระบบ Lizenzero และระบบ LUCID Packaging Register (มีตัวอย่างหน้าจอให้ดู ครบทุกขั้นตอน) เพื่อให้มีเลข DE-EPR (LUCID Number) เตรียมบัญชีให้พร้อมสำหรับการขายไปเยอรมนีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ของเยอรมนี (German Packaging Act)

บทความที่เกี่ยวข้อง