เช็คลิสต์คุณสมบัติของ Active Listing ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย

คุณสมบัติของ Active Listing ที่ช่วยเพิ่มยอดขายมีดังนี้

✅ มีการเลือกหมวดหมู่ของสินค้า “Product Category” ที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าหาสินค้าของคุณเจอได้ง่ายขึ้น

✅ ใส่ชื่อสินค้า “Title Keyword” ครบถ้วนสูงสุด 80 ตัวอักษร โดยใส่ทั้งชื่อ, วัสดุ, รุ่น, สี และอื่น ๆ

✅ สินค้าที่มีแบรนด์ ได้รับสิทธิ์ในการขายนั้น ๆ โดยไม่ผิดกฎ VERO

✅ ใช้ภาพสินค้าขนาด 1000 X 1000 Pixel สูงสุด 12 ภาพ ไม่มีลายน้ำ และใช้ภาพที่เป็นพื้นสีขาว ใช้ภาพที่เห็นชัดและครบทุกมุม

✅ กรอกข้อมูลใน “Item Specifics” ครบถ้วน ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง Listing ของคุณได้จาก Google Search

✅ มีเลขรหัสแบบสากล “UPC / EAN / GTIN” ครบถ้วน อาทิ Barcode บนหีบห่อสินค้า หรือถ้าไม่มี ก็ไม่ได้ใส่เลขมั่ว แต่ใส่เป็น Does not apply

✅ ในส่วนของคำบรรยายเพิ่มเติม “Description and Item Condition” มีการเขียนบรรยายถึงตำหนิของสินค้า ประโยชน์ใช้สอย จุดเด่น จุดด้อย และไม่ใช้ HTML JavaScript / Active Content / Flash และไม่ใส่ข้อมูลติดต่ออื่น ๆ นอกเหนือจากช่องทางของอีเบย์

Start Selling on eBay

บทความที่เกี่ยวข้อง