4 ปัจจัยที่ทำให้ยอดขายบนอีเบย์เติบโตรวดเร็ว

4 ปัจจัยที่ทำให้ยอดขายบนอีเบย์เติบโตได้อย่างรวดเร็วจะประกอบไปด้วย

1. ขายสินค้าที่มีลูกค้านิยมซื้อ และเป็นที่ต้องการของตลาด
2. หมั่นปรับปรุง Listing สินค้าอยู่เป็นประจำให้มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา
3. รักษาระดับ Seller Level อยู่ในระดับ Above Standard ขั้นไป
4. มี Traffic การเข้าชม และเลือกซื้อสินค้าที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ

หากปฏิบัติตามทั้งหมดก็จะช่วยให้ยอดขายบนอีเบย์เติบโตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง