อัปเดตนโยบายภาษีนำเข้า “UK & EU VAT 2021”

อัปเดตนโยบายภาษีนำเข้า “UK VAT 2021”

✅ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2021 เป็นต้นไป  eBay จะดำเนินการเรียกเก็บ และนำส่ง UK VAT ให้ใน 2 กรณีต่อไปนี้

  1. ผู้ซื้อใน UK ซื้อสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำกว่า £135 (หมายความว่า ที่อยู่ของผู้ซื้ออยู่ใน UK + ตัวสินค้าส่งมาจากประเทศอื่นๆ ภายนอก UK เช่น ส่งจากไทย + ตัวสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า £135 ผู้ซื้อจะต้องชำระค่า UK VAT โดย eBay เรียกเก็บให้อัตโนมัติ)
  1. ผู้ขาย มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน UK แต่ส่งของออกจากโกดังสินค้าใน UK ไปยังผู้ซื้อใน UK (สมมติเช่น เป็นผู้ขายไทยที่ระบุ Item Location in UK  + ที่อยู่ของผู้ซื้ออยู่ใน UK ผู้ซื้อจะต้องชำระค่า UK VAT โดย eBay เรียกเก็บให้อัตโนมัติ)

อัปเดตนโยบายภาษีนำเข้า “EU VAT 2021”

✅ นับตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป  eBay จะดำเนินการเรียกเก็บ และนำส่ง EU VAT ให้ใน 2 กรณีต่อไปนี้

  1. ผู้ซื้อใน EU ซื้อสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำกว่า €150 (หมายความว่า ที่อยู่ของผู้ซื้ออยู่ใน EU + ตัวสินค้าส่งมาจากภายนอกประเทศของผู้ซื้อ เช่น ส่งจากไทย + ตัวสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า €150 ผู้ซื้อจะต้องชำระค่า UK VAT โดย eBay เรียกเก็บให้อัตโนมัติ) 
  1. ผู้ขาย มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน EU แต่ส่งของออกจากโกดังสินค้าใน EU ไปยังผู้ซื้อใน EU (สมมติเช่น เป็นผู้ขายไทยที่ระบุ Item Location in Poland  + ที่อยู่ของผู้ซื้ออยู่ใน EU ผู้ซื้อจะต้องชำระค่า EU VAT โดย eBay เรียกเก็บให้อัตโนมัติ )

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ UK, EU VAT ส่งผลอย่างไรกับผู้ซื้อ และผู้ขาย ?

✅ ผู้ขาย ที่ลงขายสินค้าบนเว็บไซต์ eBay.CO.UK หรือเว็บไซต์อีเบย์ประเทศต่างๆ ในยุโรป  อาทิ eBay.DE  / eBay.FR  /  eBay.ES จะต้องระบุอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Rate %) ในรายการสินค้า (Listing) ด้วยเสมอ !   และผู้ขายต้องมั่นใจว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Rate %) ที่ตนเองระบุไว้นั้น เป็นอัตราที่ถูกต้อง  (หมายความว่า อัตราภาษี VAT Rate % ในแต่ละประเทศอาจจะต่างกัน และผู้ขายต้องระบุอัตราที่ถูกต้องสำหรับ Listing แต่ละอัน)

✅ eBay จะแสดงราคาสินค้าแบบรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ผู้ซื้อมองเห็นในขั้นตอนการชำระเงิน

ตารางสรุป UK & EU VAT 2021

พื้นที่

ลักษณะ
การซื้อขาย

Item Location

ประเทศผู้ซื้อ

มูลค่าสินค้า
(รวมค่าส่ง)

ประเทศของผู้ขาย

ผู้เรียกเก็บ VAT และนำส่งภาครัฐ

UK VAT

สินค้า
นำเข้าสู่ UK

Outside of UK

UK

สูงกว่า GBP 135

ทุกประเทศทั่วโลก

ผู้ซื้อชำระเองที่ศุลกากรอังกฤษ
ตอนที่ไปรับของ (เหมือนปัจจุบัน)

ต่ำกว่า GBP 135

ทุกประเทศทั่วโลก

eBay เรียกเก็บจากผู้ซื้อ และนำส่งให้

ส่งจากโกดังภายใน UK

In UK

UK

ทุกราคา

UK

ผู้ขายเก็บเองและนำส่งเอง
(ผู้ขายต้องจดทะเบียน UK VAT และนำเลข VAT Registration มากรอกใน Listing)

ทุกราคา

Non-UK

eBay เรียกเก็บจากผู้ซื้อ และนำส่งให้

EU VAT

สินค้า
นำเข้าสู่ EU

Outside of EU

EU

สูงกว่า Euro 150

ทุกประเทศทั่วโลก

ผู้ซื้อชำระเองที่ศุลกากรอังกฤษ
ตอนที่ไปรับของ (เหมือนปัจจุบัน)

ต่ำกว่า Euro 150

ทุกประเทศทั่วโลก

eBay เรียกเก็บจากผู้ซื้อ และนำส่งให้

ส่งจากโกดังภายใน EU

In EU

EU

ทุกราคา

EU

ผู้ขายเก็บเองและนำส่งเอง
(ผู้ขายต้องจดทะเบียน EU VAT และนำเลข VAT Registration มากรอกใน Listing)

ทุกราคา

Non-EU

eBay เรียกเก็บจากผู้ซื้อ และนำส่งให้

บทความที่เกี่ยวข้อง