รายละเอียด VERO 3 ประเภทที่ผู้ขายควรทราบ

การขายสินค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์บนอีเบย์ ผู้ขายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์ในการขายสินค้าแบรนด์นั้น ๆ เป็น Authorized Dealer
หรือ เป็นเจ้าของแบรนด์จึงจะขายได้

ซึ่งถ้าผู้ขายฝ่าฝืนขายสินค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต จะทำให้เกิดเคสต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อบัญชีผู้ขายของคุณดังต่อไปนี้

1. ตัวอย่างกรณี VERO 1 : Parallel Imports Violation

สินค้าที่ผลิตขึ้นสำหรับขายในพื้นที่ “A” ห้ามขายไปพื้นที่อื่น เช่น รุ่นที่ขายในเอเชีย ห้ามส่งไป USA, UK, EU

2. ตัวอย่างกรณี VERO 2 : Brand Name Misuse, Search Manipulation

– Using keywords that are not directly related to the item for sale is not allowed. All the words in the listing need to be accurate and refer only to the item for sale.

– If the item is an accessory for or compatible with another item, “fits”, “for” or “compatible with” should be stated before the name of the compatible item. However, “fits”, “for” or “compatible with” is not allowed before the brand names of jewelry, clothing and accessories, or universally compatible items.

3. ตัวอย่างกรณี VERO 3 : Counterfeits & Replica

     3.1 เห็นเด่นชัดว่าเป็นของเลียนแบบ ตั้งใจเลียนแบบ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้ หรือเป็น Intellectual Property, ของที่จับต้องไม่ได้ ก็ห้ามขาย
     3.2 ผู้ขาย จะต้องรู้ว่าสินค้าตัวเองเป็นของแท้หรือเปล่า และรับผิดชอบ
     3.3 ของที่ผลิตเกินออกมาจากสัญญา OEM ไม่มีสิทธิ์เอามาขาย เนื่องจาก Not properly licensed à Counterfeit

ดูวิดีโอ ตัวอย่าง 3 สถานการณ์ที่เข้าข่าย VERO ฉบับเต็มได้ที่นี่ >>> https://youtu.be/3Vx6OgyNX8Q

บทความที่เกี่ยวข้อง