ภารกิจพิชิต Seller Level ระดับ Top-Rated

สำหรับภารกิจการจะขึ้นเป็น Top-Rated Seller ใน สหรัฐอเมริกา ผู้ขายจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อดังต่อ ไปนี้

1. บัญชีผู้ขาย eBay ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน

2. ต้องมี Transaction ที่ขายไปสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่า 100 รายการ และยอดขายรวมต้องไม่ต่ำกว่า $1,000 ในกรอบเวลา 12 เดือนย้อนหลัง

3. ผ่านการประเมินด้าน

  • Tracking Uploaded Within Handling Time (To US Buyers) + Carrier Validated 95% ขึ้นไป
  • Defect Rate ไม่เกิน 0.5% หรือไม่เกิน 3 Buyers
  • Cases Closed Without Seller Resolution ไม่เกิน 0.3% หรือไม่เกิน 2 Buyers
  • Late Shipment Rate ไม่เกิน 3% หรือไม่เกิน 5 Buyers

4. ปฎิบัติตามนโยบายการซื้อขายสินค้าบน eBay อ่านเพิ่มเติม >>> https://ebay.to/2Idy2iX

สิทธิพิเศษที่ Top-Rated Seller (US) จะได้รับ

ผู้ขายจะได้รับส่วนลด FVF 10% to US Buyers (เฉพาะ Top-Rated PLUS Listing ที่มีการจัดส่ง แบบมี AScan ภายในวันทำการ 1 วัน และรับคืนสินค้าฟรีในระยะเวลา 30 วันขึ้นไป)

บทความที่เกี่ยวข้อง