นโยบายการรับคืนสินค้าและเงื่อนไข Top-Rated Plus (US)

Retail Standard Returns ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคออนไลน์ ตามมาตรฐานธุรกิจค้าปลีก

คุณรู้หรือไม่ว่า ?

 • 75% ของผู้ซื้อ ตรวจสอบนโยบายรับคืนสินค้า ก่อนตัดสินใจซื้อ
 • 66% จะซื้อมากขึ้นถ้าหากผู้ขายมีนโยบายรับคืนสินค้า โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 57% ของผู้ซื้อ จะเปลี่ยนใจไม่ซื้อ ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ที่ขายบน eBay.com และผู้ขายที่เป็น US Top Rated Sellers จะต้องมีบริการดังนี้

 • Same-day / 1-day handling times
 • 30-day free returns

โดยผู้ขายที่มีนโยบายรับคืนสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Returns) จะได้รับ Seller Protection เป็นพิเศษ เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป ซึ่งถ้าหากสินค้าที่ส่งคืนมาถูกใช้งานแล้ว หรือมีสภาพชำรุดเสียหาย  ผู้ขายสามารถเลือกคืนเงินเพียงบางส่วนได้ (แต่ถ้าคืนเงินเต็มจำนวน ทาง eBay จะคืน FVF ให้)

 • eBay จะปกป้องผู้ขายหากเกิดข้อพิพาทในเรื่อง Money Back Guarantee
 • eBay จะลบ Negative / Neutral Feedback จากผู้ซื้อในกรณีนั้นให้ท่าน

ตั้งแต่เดือน พ.ค. 61 เป็นต้นไป นโยบายรับคืนสินค้า จะมีให้เลือกทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้

 • No returns accepted ไม่รับคืน
 • 30-day buyer-paid returns รับคืนภายใน 30 วัน โดยผู้ซื้อชำระค่าขนส่ง
 • 30-day free returns รับคืนภายใน 30 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • 60-day buyer-paid returns รับคืนภายใน 60 วัน โดยผู้ซื้อชำระค่าขนส่ง
 • 60-day free returns รับคืนภายใน 60 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ยกเว้นบาง Category ที่สามารถเลือกนโยบายรับคืนสินค้าแบบภายใน 14 วันได้ตามกฎหมาย ได้แก่ Collectibles & Art, Cameras & Photo and Medical, Mobility & Disability Equipment

ในบาง Category ผู้ขายสามารถเลือกคืนเงินบางส่วนได้ (ไม่ได้รับ FVF คืน แต่ได้รับ Seller Protection พิเศษ)

ได้แก่ Business & Industrial, Parts & Accessories, Collectibles & Art, Cameras & Photo, Medical, Mobility & Disability Equipment, Home Improvement, Furniture, Musical Instruments & Gear, and Yard, Garden & Outdoor (เริ่มต้น 1 มิ.ย. 61)

บทความที่เกี่ยวข้อง