วิธีดำเนินการหลังจากที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ

วิธีดำเนินการหลังจากที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ

เมื่อสินค้าของคุณขายได้ คุณจะได้รับอีเมล์จากทาง eBay แจ้งให้ทราบว่า“Your eBay Item Sold” ซึ่งสิ่งที่คุณต้องดำเนินการต่อไปก็คือ

ขั้นตอนที่ 1 : จัดส่งอย่างรวดเร็ว และมี Tracking Number

ขั้นตอนที่ 1 : จัดส่งอย่างรวดเร็ว โดยทำการหีบห่อบรรจุพัสดุอย่างแน่นหนาป้องกันการแตกหักชำรุดเสียหายหรือเปียกน้ำระหว่างที่ขนส่ง เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด และควรเลือกวิธีการจัดส่งแบบมี Tracking Number ที่สามารถติดตามสถานะของพัสดุได้ เช่น ลงทะเบียน หรือ เป็นePacket ซึ่งมีการรายงานสถานะพัสดุเป็นระยะๆ เป็นต้น

การจ่าหน้าพัสดุไปหาลูกค้า ควรใช้ที่อยู่ในการจัดส่งตามออเดอร์นั้นๆ(Transaction Shipping Address) ซึ่งในบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับ PayPal Address ก็ไม่เป็นไร ขอเพียงจัดส่งตามที่อยู่ Transaction Address ผู้ขายจะยังได้รับทั้ง eBay Seller Protection และ PayPal Seller Protection ดังเดิม แต่ถ้าหากผู้ขายต้องการความสบายใจเพิ่มเป็นพิเศษ ก็สามารถเขียนเมสเสจผ่านระบบของ eBay (M2M) ไปหาผู้ซื้อเพื่อขอให้ยืนยันที่อยู่จัดส่ง ก่อนที่จะส่งของออกไป โดยกดปุ่ม “Contact Buyer” แล้วเขียนข้อความ ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ “Thank you for your order. As your PayPal Address is not matching with your Transaction Shipping Address. Kindly could you please confirm your Shipping Address : “…(ที่อยู่จัดส่ง)…”

ขั้นตอนที่ 2 : ทำการกรอก Tracking Number ในระบบของ eBay

หลังจากจัดส่งแล้ว รีบเข้ามากรอก Tracking Number ในระบบของ eBay เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าคุณส่งสินค้าออกไปแล้ว (Item Shipped) โดยระบบจะทำการ Mark as Shipped หรือในอีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือการทำเครื่องหมายว่า “สินค้าได้รับการจัดส่งออกไปแล้ว” ให้คุณโดยอัตโนมัติ ซึ่งพร้อมกันนั้น ทางผู้ซื้อก็จะได้รับอีเมล์แจ้งว่า “ORDER SHIPPED” อีกด้วยเช่นกัน

ขั้นตอนที่ 3 : ทำการให้คะแนน Feedback เพื่อขอบคุณลูกค้า

ทำการให้คะแนน Feedback เพื่อขอบคุณลูกค้า ตัวอย่างเช่น “Thank you for your purchase. Fast payment. Great eBayer. A++”

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนข้อความ (M2M : eBay Inbox) ไปหาลูกค้าเพิ่มเติมได้อีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในบริการที่คุณมีให้กับลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าของคุณสบายใจที่จะติดต่อกับคุณหากเกิดกรณีที่ไม่คาดคิดขึ้นในภายหลัง เช่น สินค้าไปถึงล้าช้า โดยมีตัวอย่างข้อความดังต่อไปนี้ 

“Thank you for the purchase. Your item bought from (eBay ID ของคุณ) was shipped with tracking number (รหัสติดตามสถานะพัสดุ) by Carrier (บริษัทผู้ขนส่ง อาทิ Thailand Post, FedEx หรือ DHL). Tracking might need some time to appear in the system. 

Item usually takes (ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง) to arrive, please kindly wait for them. Your understanding and kindness is much appreciated here. I’m sending you this personal message because if the item not arrived within normal period, or you get item not satisfied, please kindly contact me. I will give you best solution. Your satisfaction is my working goal.”

บทความที่เกี่ยวข้อง