SEAPaSS 2.0 FAQ

SEAPASS 2.0 FAQ

บริการ SEAPaSS X Thailand Post

>> การใช้งาน eBay SEAPaSS และบริการจากไปรษณีย์ไทย

>> ป้องกันความผิดพลาดด้วยการใช้งาน บาร์โค้ด 1 บาร์โค้ด ต่อ พัสดุ 1 กล่องเท่านั้น

>> VDO eBay SEAPaSS สำหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย

 

บริการ SEAPaSS X DHL Express

>> ข้อดีของการใช้งาน SEAPaSS X DHL Express

>> น้ำหนักขั้นต่ำของการส่งสินค้าด้วย DHL Express คือเท่าใหร่ ?

 

บริการ SEAPaSS X DHL eCommerce

>> จุดเด่นของบริการ DHL eCommerce : Packet Plus & Packet Standard

>> ทำความเข้าใจความแตกต่างในแต่ละ Packet ของบริการ DHL eCommerce

>> จุดเด่นของบริการ DHL eCommerce : Parcel Direct to Australia

>> จุดเด่นของบริการ DHL eCommerce : Parcel Direcet to USA

>> เรื่องสำคัญสำหรับผู้ขานที่จัดส่งด้วย DHL eCommerce ควรอ่านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

>> Packet Plus และ Packet Standard ของบริการ DHL eCommerce แตกต่างกันอย่างไร ?

VDO eBay SEAPaSS

สำหรับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์

บทความที่เกี่ยวข้อง