ประมูลสินค้าแล้วเจอคําว่า “Reserve Not Met” หมายถึง ?

ประมูลสินค้าแล้วเจอคําว่า “Reserve Not Met” หมายถึง ?

สินค้าที่วางขายแบบประมูล (Auction) บน eBay บางรายการ 
ที่ผู้ขายได้ทำการตั้งค่า Reserve Price เอาไว้ด้วย เช่น รถยนต์ 
นาฬิกา เลนส์กล้อง รองเท้ารุ่นลิมิเต็ด ฯลฯ เนื่องจากผู้ขาย
เชื่อมั่นในคุณค่าของสินค้า และไม่ต้องการขายสินค้าออกไป
ในราคาต่ำเกินกว่าที่ตนเองคาดการณ์เอาไว้ ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ผู้ขาย
สามารถทำได้อย่างถูกต้อง

ในมุมของผู้ซื้อ ถ้าหากคุณเสนอราคาประมูล Place Bid ไปแล้ว 
พบข้อความว่า “Reserve Not Met” หมายความว่าราคา
ที่คุณเสนอประมูลไปนั้นยังต่ำเกินไป ผู้ซื้อจะไม่ได้สินค้าชิ้นนั้น
แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ให้ราคาสูงสุดแล้ว (Highest Bidder) ก็ตาม

หากผู้ซื้อต้องการสินค้าชิ้นนั้น ผู้ซื้อจะต้องเพิ่มราคาประมูล
จนกว่าจะเห็นข้อความ “Reserve Met” ซึ่งแปลว่าผู้ขาย
จะต้องขายอย่างแน่นอน เพราะราคาประมูลสูงกว่าราคาขั้นต่ำ
ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ผู้ที่ชนะประมูลคือผู้ที่ให้ราคาสูงสุด 
เป็น “Highest Bidder” หลังจากที่มีการแข่งราคากัน
จนทะลุขั้น “Reserve Met” เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง