นโยบาย : Unsatisfactory Item & Delivery Rates (SEA, April 2021)

นโยบาย SEA Service Metrics : Unsatisfactory Item & Delivery Rates (April 2021)

การทำธุรกิจบน eBay ให้ประสบความสำเร็จ ผู้ขายต้องสะสมความชำนาญและปรับตัวเพื่อให้เติบโตอย่างมั่นคง สิ่งสำคัญที่ผู้ขายต้องใส่ใจคือ ต้องจัดส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว น่าเชื่อถือ สินค้าตรงตามบรรยาย และช่วยลูกค้าแก้ปัญหา

หนึ่งในเป้าหมายหลักของเรา คือการมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อ โดยนับตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป eBay จะดำเนินการตามนโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่ง (SEA Service Metrics) แบ่งออกเป็น 2 เรื่องสำคัญคือ  1) อัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Item Rate) และ 2) อัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) ซึ่งหากว่าผู้ขายไม่ผ่านเกณฑ์ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดจำนวนชิ้นและมูลค่ารวมของสินค้าที่สามารถลงขาย (Selling Limit Reductions) หรือถูกจำกัดการขาย (Account Restricted)

หมายเหตุ : ประกาศใช้นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่ง (SEA Service Metrics)

การประกาศใช้นโยบายด้านมาตรฐานสินค้าและการจัดส่ง (SEA Service Metrics) ทั้งเรื่องอัตราสินค้าที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Item Rate)  และเรื่องอัตราการจัดส่งที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อ (Unsatisfactory Delivery Rate) ในเดือนกรกฎาคม 2562 นี้  ถือว่านโยบายการจัดส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกิน 5 เหรียญสหรัฐ รวมถึง Shipping Policies ซึ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2561 ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง