ถ้าตรวจสอบสถานะพัสดุแล้วพบว่า ตกค้างอยู่ที่ศุลกากร ต้องทํายังไง ?

ถ้าตรวจสอบสถานะของพัสดุแล้วพบว่าตกค้างอยู่ที่ศุลกากร ต้องทํายังไง ?

เป็นคำถามที่ผู้ซื้อถามเข้ามาอยู่บ่อยครั้งว่า ถ้าตรวจสอบสถานะของพัสดุ แล้วพบว่าตกค้างอยู่ที่ศุลกากรต้องทำยังไง ?

ในกรณีนี้ eBay แนะนำให้โทรติดต่อสอบถามไปยังไปรษณีย์ไทย สาขาใกล้บ้านคุณ ซึ่งโดยปกติกรมศุลกากรจะแกะห่อสินค้าที่คุณสั่ง เพื่อประเมินค่าภาษีนำเข้า ก่อนห่อให้คืน แล้วส่งต่อให้ไปรษณีย์ไทย พร้อมเอกสารที่ระบุค่าภาษีนำเข้า (อาจเป็นใบสีชมพู หรืออาจเป็น “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” ซึ่งจะเป็นกระดาษสีขาว ตัวอักษรสีเขียว) 


โดยทางไปรษณีย์ไทย จะนำเอกสารที่ระบุค่าภาษีนำเข้ามาแจ้งคุณที่บ้าน “ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ” (กระดาษสีขาว อักษรสีเขียว) เพื่อแจ้งให้คุณไปชำระค่าภาษีและรับพัสดุ โดยต้องนำบัตรประชาชนของผู้รับตามจ่าหน้าไปแสดงด้วย เพื่อยืนยันตัวตน 

เมื่อไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ตามสาขาที่ระบุไว้ในใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ  คุณควร
1. กดบัตรคิว เพื่อชำระภาษีนำเข้าให้เรียบร้อย

2.นำใบเสร็จฯ ค่าภาษีนำเข้า พร้อมใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับตามจ่าหน้า  ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ณ จุด “รอจ่าย ณ ที่ทำการ”  (ถ้าหากมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับแทนเจ้าของ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่ไปดำเนินการแทน  และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของพัสดุด้วย)

บทความที่เกี่ยวข้อง