สามารถตรวจสอบกำแพงภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศ ได้อย่างไร ?

สามารถตรวจสอบกำแพงภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศ ได้อย่างไร ?

สำหรับการตรวจสอบกำแพงภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศทางอีเบย์ขอแนะนำ
ให้ผู้ขายลองศึกษาข้อมมูลมูลค่าขั้นต่ำของสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี
(De minimis value) ของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ของคุณได้จาก ตารางนี้

 (ข้อมูลในตารางเป็นข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2561)
โดยข้อมูลในตารางเป็นมูลค่าที่รวมราคาสินค้า และค่า ขนส่งเรียบร้อยแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง