อัปเดตนโยบายภาษีนำเข้า ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ GST)

อัปเดตนโยบายภาษีนำเข้า
ประเทศนิวซีแลนด์ (NZ GST)

เมื่อวันที่ 1 .. 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการเริ่มบังคับใช้กฎหมายจัดเก็บภาษี และบริการ (New Zealand Goods and Service Tax: NZ GST) กับสินค้านำเข้าจัดส่งสู่ปลายทางในนิวซีแลนด์ โดยจะเริ่มบังคับเรียกเก็บภาษีนำเข้า 15% สำหรับออเดอร์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า NZD 1,000  

โดยลักษณะการจัดเก็บภาษีจะเป็นเช่นเดียวกับในประเทศออสเตรเลีย คือ อีเบย์ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายโดยทำหน้าที่จัดเก็บและนำส่งภาษี NZ GST ให้ภาครัฐแทนผู้ขาย (ค่าภาษี NZ GST ผู้ซื้อเป็นคนจ่าย)

โดยลักษณะการจัดเก็บภาษีจะเป็นเช่นเดียวกับในประเทศออสเตรเลีย คือ อีเบย์ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายโดยทำหน้าที่จัดเก็บและนำส่งภาษี NZ GST ให้ภาครัฐแทนผู้ขาย (ค่าภาษี NZ GST ผู้ซื้อเป็นคนจ่าย)

eBay’s IRD # 126-101-678
Code: PAID

 

บทความที่เกี่ยวข้อง