การเพิ่มจำนวน Active Listing เท่ากับเพิ่มยอดขาย

วิธีการเพิ่มจำนวน Active Listing

✅ เช็ค Active Listing เป็นประจำ โดยสามารถดูได้ที่ My eBay > Selling > Listing > Active Listing

✅ ตั้งเป้าลงสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น 20% ต่อสัปดาห์ เช่น หากคุณมี Active Listing อยู่ 100 Listings คุณควรลงสินค้าเพิ่มสัปดาห์ละ 20 รายการ  วิธีนี้จะสามารถช่วยเพิ่ม Traffic ได้ถึง 15% 

✅ อย่าทำ Duplicate Listing  ควรทำ Listing ให้มีคุณภาพเพราะจะช่วยดึงลูกค้าเข้าร้านได้  อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> http://bit.ly/2PCaua3

บทความที่เกี่ยวข้อง