อัพเดทนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

September 2019 — ขณะนี้เว็บไซต์ eBay.com.AU ได้ปรับการแสดงผลภาษี AU GST โดยผู้ซื้อจะเห็นราคาสินค้าที่รวมภาษีการค้า AU GST 10%  เลยโดยอัตโนมัติตั้งแต่หน้า Search Result และเมื่อถึงขั้นตอนชำระเงิน (Checkout) จะเห็นรายละเอียดชัดเจน แยกเป็น ราคาสินค้า และค่าภาษี AU GST 10%  

การปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเรื่อง buyer experience ที่ดีขึ้น และสบายใจที่ได้เห็นการแจกแจงราคาและภาษีอย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน อีเบย์ยังคงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายโดยทำหน้าที่นำส่งภาษี AU GST ให้ภาครัฐแทนผู้ขายตามเดิม (ผู้ขายไม่ต้องทำอะไร เพียงรับทราบว่าการแสดงราคาจะเป็นแบบนี้ ไม่ต้องตกใจค่ะ) 

อัพเดทนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ประเทศออสเตรเลียจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินค้า และบริการ (Australian Goods and Services Tax : GST) ที่ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้านำเข้า – จัดส่งสู่ปลายทางในออสเตรเลีย โดยจะเริ่มบังคับเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสินค้าทุกชิ้นทุกประเภทที่มีมูลค่าต่ำกว่า AUD 1,000 (หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลีย) ซึ่งองค์กรหรือหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นแพลทฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (Electronic Distribution Platform Operator: EDP) จะต้องรับหน้าที่จัดเก็บภาษีนำเข้า (GST) ดังกล่าว และนำส่ง – ชำระภาษีสู่รัฐบาลออสเตรเลียโดยตรง

eBay จัดเป็นแพลทฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ (Electronic Distribution Platform Operator : EDP) ประเภทหนึ่ง

ดังนั้น ภายใต้กฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่  eBay จึงมีหน้าที่จัดเก็บภาษีGST จากสินค้ามูลค่าต่ำที่นำเข้าสู่ออสเตรเลีย และนำส่ง – ชำระภาษีสู่รัฐบาลออสเตรเลีย นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป eBay จะทำการคำนวณค่าภาษีนำเข้า GST เข้าไปกับยอดรวมในการซื้อขายเป็น “ยอดรวมที่ผู้ซื้อจะต้องชำระ” ในกรณีที่มีองค์ประกอบครบถ้วน 3 ประการ คือ

  • ที่อยู่สินค้า / คลังสินค้า (Item Location) อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย
  • ที่อยู่ที่จัดส่งสินค้า (Buyer’s Delivery Address) อยู่ในประเทศออสเตรเลีย
  • มูลค่าการซื้อขาย (Order Value = ราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง) ต่ำกว่า AUD 1,000 (หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลีย)

ยอดเงินรวมทั้งหมดที่ผู้ซื้อชำระเข้ามาจะได้รับการจัดสรรดังนี้

  • ผู้ขายจะได้รับเงินตามมูลค่าของการซื้อขาย (Order Value = ราคาสินค้า + ค่าจัดส่ง) ตามปกติ ดังเช่นที่เคยเป็นมา (ไม่มีการลดทอนส่วนรายรับของผู้ขาย)
  • eBay จะจัดเก็บภาษีนำเข้า GST ที่ผู้ซื้อได้ชำระแล้วเอาไว้ และดำเนินการนำส่ง – ชำระภาษีสู่กรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Tax Office) ตามบทบัญญัติ
  • หากว่ามูลค่าการซื้อขาย (Order Value) มีมูลค่าสูงกว่า AUD 1,000 (หนึ่งพันเหรียญออสเตรเลีย) ทาง eBay จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า GST แต่อย่างใด

คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายภาษีนำเข้าของประเทศออสเตรเลีย

ไม่ว่าคุณจะลงขายที่เว็บไซต์ eBay ประเทศใดก็ตาม อาทิ ebay.comebay.co.ukebay.com.au ฯลฯ ถ้าหากคุณมีการจัดเก็บสินค้า/คลังสินค้า (Item Location) อยู่นอกประเทศออสเตรเลีย แต่มีการจัดส่งสู่ผู้ซื้อที่อยู่ในออสเตรเลีย คุณควรพิจารณากลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่เหมาะสมสำหรับการขายไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย

นอกจากนั้น ผู้ขายควรระบุที่อยู่ของสินค้า/คลังสินค้า (Item Location) ให้ถูกต้องตามจริง สอดคล้องกับนโยบายการซื้อขายบน eBay (Selling Practices Policy) เนื่องจากหากทาง eBay พบว่าผู้ขายได้มีการละเมิดกฎนโยบายการซื้อขาย อาจมีผลให้รายการสินค้าถูกปลด (Listing Removal) คุณอาจได้รับจดหมายตักเตือน(Warnings) หรืออาจถูกระงับบัญชีอย่างถาวร (Account Suspended) อีกทั้งอาจโดนตรวจสอบโดยกรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Tax Office)

สิ่งที่ผู้ขายต้องทำ
สำหรับสินค้าที่จัดส่งไปยังผู้ซื้อในออสเตรเลียทุกชิ้น ผู้ขายจะต้องระบุหมายเลขผู้เสียภาษีอากรของ eBay บนจ่าหน้าซอง / ฉลากจัดส่งพัสดุ โดยระบุข้อความว่า “eBay’s ABN # 64 652 016 681 Code: PAID” ด้วยเสมอ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากรออสเตรเลีย (Australian Tax Office) ได้ที่ :
https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/GST-on-low-value-imported-goods/

บทความที่เกี่ยวข้อง