ซื้อสินค้าบน eBay จะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือเปล่า ?

ซื้อสินค้าบน eBay จะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือเปล่า ?

เป็นคำถามที่ผู้ซื้ออยากรู้ และถามเข้ามาอยู่บ่อยครั้งว่าการซื้อสินค้าบน eBay
จะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือเปล่า และจะสามารถรู้ค่าภาษีนำเข้าได้ล่วงหน้าหรือไม่ ?
วันนี้เรามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Import Charges มาอธิบายให้เข้าใจ
ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าบน eBay ดังต่อไปนี้

การสั่งซื้อสินค้าบน eBay เป็นการซื้อขายระหว่างประเทศ

คือคนไทยขายส่งออก ส่วนนักช้อปไทยก็ซื้อสินค้านำเข้า ซึ่งไม่ว่าจะซื้อ หรือ จะขาย
ก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบการนำเข้าสินค้าของประเทศปลายทางเสมอ

ดังนั้น เมื่อซื้อสินค้าบน eBay ผู้ซื้อจึงควรคำนึงถึงภาษีนำเข้า (Import Taxes)
ซึ่งภาษีประเภทนี้ จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะต้องชำระด้วยตัวเอง 
โดยศุลกากรไทยจะเป็นผู้พิจารณาเรียกเก็บ 

ในสินค้าบางรายการ ที่มีการประเมิน Customs / Import Charges แสดงอยู่

จะหมายถึงวิธีการขนส่งที่ผู้ขายใช้ส่งมาให้คุณได้รวมขั้นตอน พร้อมทั้งคิดค่าใช้จ่าย
ในการผ่านพิธีการศุลกากร (เคลียร์ภาษี) มาให้แล้ว มักจะเป็นการขนส่งด้วย
Global Shipping Program

สินค้าที่ส่งด้วย Global Shipping Program จะมีค่าขนส่งที่สูงขึ้น เพราะมีการประเมิน
อัตราค่าภาษีนำเข้า แบบเหมาจ่ายรวมเอาไว้ด้วยแล้ว โดยระบุไว้ว่า Import Charges
คือเท่าไหร่ ดังนั้นสำหรับสินค้าที่ส่งด้วย Global Shipping Program ผู้ซื้อ
จะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีนำเข้าเลย ไม่ว่าอัตราภาษีที่เรียกเก็บจริงจะเป็นเท่าใด
ก็จะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะผู้ส่งจะชำระทั้งหมดให้ตามจริง ดังนั้น สินค้าจะได้รับการ
เคลียร์ภาษีมาเรียบร้อย และมาส่งให้ถึงบ้าน

ถ้าสินค้าที่เราเลือกซื้อนั้นเป็นสินค้าที่ผู้ขายจัดส่งเอง

โดยไม่ใช้ Global Shipping Program แต่อาจใช้วิธีการขนส่งสินค้าแบบอื่น ๆ
เช่น พัสดุไปรษณีย์ International Economy ผู้ซื้ออาจจะไม่สามารถทราบ 
Import Charges หรืออัตราภาษีนำเข้าได้ล่วงหน้า จนกว่าพัสดุชิ้นนั้นจะส่งมาถึงไทย
และผ่านดุลยพินิจของกรมศุลกากรไทย ซึ่งจะประเมินภาษีนำเข้าตามที่เห็นเหมาะสม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Import Charges

บทความที่เกี่ยวข้อง