การเลือกสินค้ามาขายบนอีเบย์ต้องดูจากอะไร ?

การเลือกสินค้ามาขายบนอีเบย์ต้องดูจากอะไร ?

การเลือกสินค้ามาขายบนอีเบย์คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาด ซึ่งประกอบด้วย

  • ประเทศของกลุ่มลูกค้าของคุณคือที่ไหน ?
  • กฎระเบียบของ eBay Site ประเทศนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?
  • ฤดูกาล และสภาพอากาศต่าง ๆ ตรงกับช่วงไหน ?
  • เทศกาล และวันสำคัญของประเทศกลุ่มลูกค้ามีอะไรบ้าง ?
  • กระแสเทรนด์ แฟชั่น และความนิยมในช่วงนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?

ซึ่งถ้าหาก

ซึ่งถ้าหากคุณศึกษาความของตลาดตามที่กล่าวไปนี้ทั้งหมด ก็จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสินค้ามาขายได้ตรงใจผู้ซื้ออย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง