รวมไฮไลท์จาก 2019 Spring Seller Update (พฤษภาคม 2562)

การลงขายแบบเติมสต็อกได้ (Good ‘Til Cancelled or GTC Listings)

ในอนาคต ระบบ Search Ranking ของ eBay จะให้ความสำคัญกับ Sold history มากขึ้น นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 เป็นต้นไป สินค้าที่ขายแบบกำหนดราคาตายตัว (Fixed-priced Listings) จะกลายเป็น Good Till Cancelled (GTC) Listings ทั้งหมด และได้รับการต่ออายุ Listing โดยอัตโนมัติในทุก ๆ 30 วัน (Auto Relist Every 30 Days) ไปจนกว่าผู้ขายจะไม่ต้องการขายสินค้ารายการนั้นอีก และผู้ขายทำการ End Listing นั้นลงด้วยตนเอง

Good ‘Til Cancelled Listings จะช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้าได้มากขึ้นกว่าการลงขายแบบระบุระยะเวลาชัดเจน โดยสินค้าที่ลงขายแบบ GTC จะช่วยสะสมทั้ง จำนวน Watchers ประวัติการขาย (Sold History) และมีผลดีกับ SEO เพราะใช้ Item ID และ URL เดิมตลอดอายุของ Listing

นอกจากนี้ อีเบย์ยังแนะนำให้ผู้ขายที่ลงขายแบบเติมสต็อกได้ (GTC Listings) เข้าไปตั้งค่าฟีเจอร์  Out-of-stock Option และเปิดใช้งานได้ฟรีทันที ซึ่งจะช่วยให้ไม่เกิดการขายถ้าหากสินค้าหมด  ช่วยป้องกันการยกเลิกการขายในภายหลัง (วิธีทำ ดูตามภาพ)

Seller Protection: การคุ้มครองผู้ขาย และช่องทางรายงานกรณีผู้ซื้อมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

อีเบย์ประกาศใช้แนวทางจัดการกับผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้ขาย เข้าข่าย
Abusive Buyer Policy>>>>> https://ebay.to/2JzjMBJ

โดยจะมีการเก็บข้อมูลผู้ซื้อที่เข้าข่ายมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และลงโทษเบื้องต้นด้วยการตัดสิทธิการเปิดเคสขอคืนสินค้า (Return Request) หรือ ระงับบัญชีถาวร (Suspend) หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้ขาย อีเบย์จะช่วยปกป้องผู้ขาย โดยทำการลบ Negative Feedback ลบ Defect รวมถึงไม่นับเคสที่เปิดค้างอยู่ใน Service Metrics อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ขายยังสามารถกด Report Buyer เพื่อรายงานพฤติกรรมผู้ซื้อที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย Abusive Buyer Policy เพื่อให้อีเบย์ตรวจสอบ และถือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ขายด้วยนะคะ

 

 

เอกสารที่ต้องใช้เขียนอีเมล์ติดต่อ eBay Customer Service

เอกสารที่ต้องใช้เขียนอีเมล์ติดต่อ eBay Customer Service เพื่อขออุทธรณ์ Appeal for Seller Protection ข้อมูลทั้งหมดนี้ ต้องแจ้งผ่าน eBay Customer Service เท่านั้น ที่ >>>>> https://ebaythailand.co.th/contact-us/

Seller ID
Buyer ID
Item Number
Order ID
อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามลำดับเวลาที่ชัดเจน

 

ข้อเสนอ Best Offer และ การส่ง “Offer to Buyers” ใน Seller Hub

สำหรับฟีเจอร์ Best Offer และ การส่ง “Offer to buyers” ได้รับการอัพเดตใหม่ ดังต่อไปนี้

– สามารถ Bulk Edit ข้อเสนอ Best Offer ได้ครั้งละหลาย Listing  รวมถึงยังสามารถตั้งค่าช่วงราคาสินค้าที่ให้ระบบทำการ Auto-Accept Offer หรือ Auto-Decline Offer  ได้ด้วย โดยช่วงราคา Auto-Accept/Decline Offer นี้จะไม่มีการเปลี่ยนแม้คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงราคาใน Listing ก็ตาม

– มีฟิลเตอร์ช่วยค้นหา Best Offer และ Offer to Buyers ให้คุณค้นหา Listing ที่สามารถตั้งค่า Best Offer และ Offer to Buyers ได้จากหน้า Active Listing เลย

– สามารถตั้งค่า Offer to Buyers ได้คราวละหลาย Listing ด้วยการ  Bulk Edit จากหน้า Active Listing

การตั้งโปรโมชั่นแบบ Volume Pricing

ผู้ขายสามารถตั้งค่าโปรโมชั่นแบบ Volume Pricing เพื่อให้ส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันคราวละหลาย ๆ ชิ้น (ซื้อมาก ลดมาก) เช่น ลด 5% เมื่อซื้อ 2 ชิ้น หรือ ลด 10% เมื่อซื้อ 3 ชิ้น เป็นต้น การทำโปรโมชั่น Volume Pricing มีข้อดีตรงที่ช่วยผู้ขายให้ขายของได้คราวละหลายชิ้น แถมผู้ซื้อยังได้รับส่วนลดด้วย เป็นการเพิ่ม Basket Size

ในขณะนี้ผู้ขายสามารถตั้งค่าโปรโมชั่น Volume Pricing โดยการ Revise Listing ที่เคยจัดโปโมชั่นนี้บ่อย ๆ นอกจากนี้ผู้ขายยังสามารถตั้งค่าโปรโมชั่น Volume Pricing สำหรับ Variation Listing หรือ ตั้งค่าส่วนลด เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าถึงจำนวนขั้นต่ำ แม้จะไม่ได้ซื้อของชิ้นเดียวกันก็ตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Volume Pricing >>>>> https://ebay.to/2QqYgzC

อ่านรายละเอียด 2019 Spring Seller Update ฉบับภาษาอังกฤษได้ที่ https://pages.ebay.com/seller-center/seller-updates/2019-spring/index.html

บทความที่เกี่ยวข้อง