“High Velocity Products” คืออะไร ?

“High Velocity Products” คืออะไร ?

“High Velocity Products” หรือสินค้าซื้อง่าย ขายคล่อง หมายถึงสินค้าที่จะทำให้คุณมีเงินหมุนเวียนทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว พร้อม ๆ กับเพิ่มโอกาสที่จะได้รับคะแนน Feedback จาก Transactions ของผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก  

สำหรับการขายสินค้าประเภท “High Velocity Products”

ถึงแม้ว่าราคาจะไม่แพง แต่ก็จะทำให้คุณมี Positive Transactions สะสมไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้คุณอยู่ในระดับ Above Standard ได้นานยิ่งขึ้น และไม่ตกไปอยู่ในระดับ Below Standard ได้ง่าย ๆ

Start Selling on eBay

ตัวอย่างสินค้าในกลุ่ม “High Velocity Products” ได้แก่

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมสวย เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับแฟชั่น รองเท้า เสื้อผ้ากีฬา หรือชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เช่น ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง