อยากขายดีบนอีเบย์ต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง ?

สำหรับปัจจัยที่ช่วยให้คุณขายดีบนอีเบย์จะประกอบไปด้วย 4 ข้อหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

1. Product
– ขายสินค้าที่มีลูกค้าต้องการซื้อ (Market Demand)
– มีสินค้าสต็อกเพียงพอกับการจัดส่ง
– โละสินค้าที่ขายไม่ค่อยออก นำมาทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม

2. Traffic
– ทำโปรโมชัน Promoted Listing และเป็น eTRS

3. Seller Level
– เป็น eTRS มีสินค้าพร้อมส่ง
– ส่งสินค้าแบบมี Tracking ได้รับ A-Scan ภายใน Handling Time
– จัดการเคสอย่างมืออาชีพไม่ปล่อยปัญหาทิ้งไว้

4. Listing
– จัดการกับ Duplicate Listing
– ทำ Listing ให้มีคุณภาพ ข้อมูลครบ และถูกต้อง
– ทำ Variation Listing เพื่อสะสม Sold History

บทความที่เกี่ยวข้อง