การส่งสินค้าไปยังปลายทาง EU ควรตรวจสอบข้อมูลประเภทสิ่งของนำเข้า และพิกัดศุลกากร EU HS Code

การส่งสินค้าไปยังปลายทาง EU ผู้ขายควรตรวจสอบข้อมูลประเภทของสิ่งของนำเข้า และพิกัดศุลกากร EU HS Code ที่ >>> https://bit.ly/3Hn8L13


เพื่อป้องกันพัสดุตีคืน (Customs Rejected, Returned to Sender’s) และควรสำแดงรายการสินค้าให้ละเอียดมากที่สุด(จำเพาะเจาะจง) เช่น ไม่ควร สำแดงว่า Cloths แต่ควรสำแดงว่าเป็น T-shirt/Trousers เป็นต้น

สำหรับตัวอย่างสินค้าที่ห้ามนำเข้า EU อาทิ 

– ชา ชาเขียว หลายประเทศใน EU ห้ามนำเข้า โดยต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเท่านั้น จึงจะส่งเข้าไปได้ เช่น Ireland 
– ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปลายทางประเทศ Portugal เข้มงวดมาก ห้ามนำเข้า

นอกจากนี้พัสดุที่สำแดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง จะโดนตีกลับไปยังผู้ส่งทันที

EU HS Code Finder >>> https://bit.ly/3Hn8L13

บทความที่เกี่ยวข้อง