คำแนะนำสำหรับผู้ขาย ในช่วงสถานการณ์โควิด (Update 27/April/2021)

คำแนะนำสำหรับผู้ขาย ในช่วงสถานการณ์โควิด (Update 27/April/2021)

ณ ขณะนี้ สถานการณ์ด้านการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาจเกิดความไม่แน่นอนอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น  และมีหลายประเทศที่ระงับบริการไปรษณีย์ สืบเนื่องจากการระงับเที่ยวบิน Commercial Flights ในหลายประเทศทั่วโลก

ท่ามกลางภาวะที่ไม่ปกติในตอนนี้ ขอแนะนำให้ผู้ขายทุกท่านที่ส่งของจากไทย พิจารณาจัดส่งสินค้าด้วยวิธี Expedited Shipping from Outside of USA ทั้งแบบ Domestic Shipping และ International Shipping เนื่องจากขณะนี้ มีเพียงผู้ขนส่งระดับ Express, Courier เท่านั้นที่ยังมีเที่ยวบิน Cargo Flights ระหว่างประเทศเป็นของตนเอง จึงยังสามารถจัดส่งได้ เช่น FedEx, DHL Express (ทั้งนี้ DHL eCommerce จัดเป็นบริการระดับไปรษณีย์ Economy เพราะไม่มีเที่ยวบินเป็นของตนเอง ไม่สามารถควบคุมการจัดส่งที่แน่นอนได้)

ดังนั้น ท่านควรปรับปรุง Listings ให้สะท้อนความสามารถจริงๆ ด้านการจัดส่งของท่านในภาวะปัจจุบัน โดยหลีกเลี่ยงการเสนอบริการจัดส่งแบบ Economy/ Standard เนื่องจากในภาวะนี้ บริการระดับ Economy/ Standard นั้นเกิดภาวะชะงักงัน ไม่มีความแน่นอน

สิ่งที่ท่านควรพิจารณาปรับปรุง Listings ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ

1. แนะนำให้ Download Active Listings มาเก็บไว้ ด้วยโปรแกรม PushAuction ใช้งานได้ฟรีทันที (วิธีดาวน์โหลด Active Listings ออกมาเก็บเป็น Profiles ให้ดูวิดิโอ 3 คลิปที่ link นี้ แล้วทำตามได้ทันที https://www.dropbox.com/sh/nxglrva1uuhdoyw/AACGaHXSEZpz1-dRYANK7KW3a?dl=0)

 
2. พิจารณาจัดส่งสินค้าออกจากไทยด้วยวิธี Expedited Shipping from Outside of USA และต้องจัดส่งตามจริงด้วย FedEX, DHL Express เท่านั้น ในทุก Active Listings  โดยพิจารณา Revise Listing “จัดขายสินค้าแบบยกเซ็ต” ขายแบบเหมาโหล เพื่อให้คุ้มค่าส่ง Express

หากสินค้ามีน้ำหนักเบาเกินไปไม่คุ้มค่าส่ง หรือค่าส่งอาจแพงกว่าค่าสินค้า และท่านต้องการหยุดขายชั่วคราว ขอแนะนำให้พิจารณา ปรับจำนวน Quantity เป็นศูนย์ ใน Listings เพื่อหลีกเลี่ยงการขายได้แต่จัดส่งไม่ได้แล้วต้องมาคืนเงินให้ผู้ซื้อ หรือโดนเปิดเคสในภายหลัง

3. ตั้งอัตราค่าส่ง Expedited ด่วนพิเศษ ให้เหมาะสม เพราะถ้าหากสินค้ามีราคาสูงเกินไป อาจโดนเพ่งเล็งเรื่องโก่งราคาสินค้า

4. ประเทศใดที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบด่วนพิเศษ Expedited Shipping from Outside of USA ได้ เช่น ไม่มีบริการ หรืออาจมีค่าส่งแพงเกินไป ให้ Block ประเทศเหล่านั้นออกไปก่อน  อาจเหลือไว้เพียงไม่กี่ประเทศหลักที่เรายังส่ง Express ไปได้แน่นอน เช่น USA, UK, Germany, Australia

เมื่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติเหล่านี้ผ่านพ้นไป ผู้ขายก็จะสามารถพิจารณาจัดส่งด้วยวิธี Economy / Standard ได้อีกครั้ง

สิ่งที่ท่านควรพิจารณาปรับปรุง Listings ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ

1. แนะนำให้ Download Active Listings มาเก็บไว้ ด้วยโปรแกรม PushAuction ใช้งานได้ฟรีทันที (วิธีดาวน์โหลด Active Listings ออกมาเก็บเป็น Profiles ให้ดูวิดีโอ 3 คลิปที่ link นี้ แล้วทำตามได้ทันที https://www.dropbox.com/sh/nxglrva1uuhdoyw/AACGaHXSEZpz1-dRYANK7KW3a?dl=0)

 
2. พิจารณาจัดส่งสินค้าออกจากไทยด้วยวิธี Expedited Shipping from Outside of USA และต้องจัดส่งตามจริงด้วย FedEX, DHL Express เท่านั้น ในทุก Active Listings  โดยพิจารณา Revise Listing “จัดขายสินค้าแบบยกเซ็ต” ขายแบบเหมาโหล เพื่อให้คุ้มค่าส่ง Express

หากสินค้ามีน้ำหนักเบาเกินไปไม่คุ้มค่าส่ง หรือค่าส่งอาจแพงกว่าค่าสินค้า และท่านต้องการหยุดขายชั่วคราว ขอแนะนำให้พิจารณา ปรับจำนวน Quantity เป็นศูนย์ ใน Listings เพื่อหลีกเลี่ยงการขายได้แต่จัดส่งไม่ได้แล้วต้องมาคืนเงินให้ผู้ซื้อ หรือโดนเปิดเคสในภายหลัง

3. ตั้งอัตราค่าส่ง Expedited ด่วนพิเศษ ให้เหมาะสม เพราะถ้าหากสินค้ามีราคาสูงเกินไป อาจโดนเพ่งเล็งเรื่องโก่งราคาสินค้า

4. ประเทศใดที่เราไม่สามารถจัดส่งแบบด่วนพิเศษ Expedited Shipping from Outside of USA ได้ เช่น ไม่มีบริการ หรืออาจมีค่าส่งแพงเกินไป ให้ Block ประเทศเหล่านั้นออกไปก่อน  อาจเหลือไว้เพียงไม่กี่ประเทศหลักที่เรายังส่ง Express ไปได้แน่นอน เช่น USA, UK, Germany, Australia

เมื่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติเหล่านี้ผ่านพ้นไป ผู้ขายก็จะสามารถพิจารณาจัดส่งด้วยวิธี Economy / Standard ได้อีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.