พัสดุทุกชิ้นที่จัดส่งไปยังประเทศบราซิล ต้องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ

พัสดุทุกชิ้นที่จัดส่งไปยังประเทศบราซิลต้องใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ

เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ..63 เป็นต้นไป หน่วยงานศุลกากร และไปรษณีย์ประเทศบราซิล กำหนดให้มีการใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (Tax ID) บนฉลากพัสดุทุกชิ้นที่จัดส่งไปยังประเทศบราซิล

โดยหากไม่ปฏิบัติตาม ทางไปรษณีย์บราซิลอาจปฏิเสธรับของเข้าประเทศ ส่งกลับหรือทำลายทิ้ง ในกรณีนี้ eBay ได้แนะนำให้ผู้ซื้อในประเทศบราซิลทุกคนใส่ข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (CPF or CNPJ no.) ลงในบรรทัดที่ 2 ของที่อยู่จัดส่ง (Ship-to Address) เรียบร้อยแล้ว

สำหรับผู้ขายในไทยไทย หากใช้โปรแกรม SEAPaSS ในการพิมพ์ฉลากส่งสินค้า ควรตรวจสอบว่าพบเลข ประจำตัวผู้เสียภาษี (CPF or CNPJ no.) ของผู้ซื้อจากบราซิลที่ Ship-to Address (ที่อยู่ผู้รับ) หรือไม่ หากไม่พบ ควรติดต่อผู้ซื้อเพื่อขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมาเขียนเพิ่ม ก่อนที่จะทำการจัดส่ง 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ebay.to/2R23OBs

บทความที่เกี่ยวข้อง