ต้องทำอย่างไร ถ้าชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว แต่รายการสินค้าโดนลบออกไป ?

ต้องทำอย่างไร ถ้าชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว แต่รายการสินค้าโดนลบออกไป ?

ในกรณีที่ผู้ซื้อชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว แต่ในภายหลังรายการสินค้านั้นโดนลบออกไป
(Listing Removed) ซึ่งอาจเกิดจาก (Duplicate Listing) หรือ สินค้าชิ้นนั้นเป็นสินค้า
ที่ฝ่าฝืนกฎของ eBay ผู้ซื้อจะมีวิธีการตรวจสอบดังต่อไปนี้

วิธีการตรวจสอบ

1. ผู้ขายส่งสินค้าชิ้นนั้นออกมาหรือยัง และส่งออกมาก่อนที่รายการนั้น
จะโดนลบหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่พบ Tracking Number ก็ไม่ต้องแปลกใจ
เพราะรายการสินค้านั้นโดนลบไปแล้ว Transaction ของการซื้อขายนี้ 
จึงอาจจะไม่สำเร็จก็เป็นได้

2. ตรวจสอบดูว่าผู้ขายโดนแบน (Suspended) ไปแล้ว หรือ ยังขายได้อยู่

3. สังเกตใน (Purchase History) ว่าเลยกำหนดเวลา
ที่ประมาณการณ์ว่า สินค้าควรจะมาถึงคุณ Estimated Deliver Date
(EDD) ไปแล้วหรือยัง ถ้าเลยมาแล้ว แต่ผู้ซื้อยังไม่ได้รับสินค้า 
ผู้ซื้อสามารถเปิดเคส Item Not Received ได้ (Case: INR)

บทความที่เกี่ยวข้อง