4 ข้อสู่ความสำเร็จที่ผู้ขายบนอีเบย์ควรมี

4 ข้อสู่ความสำเร็จที่ผู้ขายบนอีเบย์ควรมี

 1. Growth Mindset
  เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ มองไปข้างหน้า และพยายามพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
   
 2. Self-Learning & Adaptive
  ใส่ใจไขว่คว้า เรียนรู้ด้วยตนเอง และไม่ต้องรอแต่จะพึ่งคนอื่น
   
 3. Take Action!
  ลงมือทำจริง ลงขายสินค้าเพิ่มตลอด พร้อมตรวจเช็คและปรับปรุงร้านในทุก ๆ วัน
   
 4. Dream Big, Grow Big!
  ตั้งเป้าหมายให้ใหญ่ แล้วตั้งใจทำให้สำเร็จ

บทความที่เกี่ยวข้อง